Кафедра механіки суцільних середовищ
Додому Склад кафедри Бібліотека Семінар Вакансії Зв'язатися з нами
Історія кафедри Розклад занять Навчання Наукова робота Публікації
ПРОГРАМА c/к "Основи ФХМ

(основи теорії пружності та елементи механіки руйнування)"

I. Вступ.

Предмет механіки руйнування. Поняття про пластичне, крихке руйнування та руйнування через втому. Типи навантажень, що призводять до розкриття тріщини: нормальний розрив, поперечний та повздовжній зсуви.

II. Основи теорії пружності.

Поняття про напруження. Тензор напружень. Рівняння рівноваги в напруженнях. Парність дотичних напружень. Поняття про деформації. Кінематичні співвідношення Коші. Тензор напружень. Закон Гука для однорідного ізотропного тіла. Плоска задача теорії пружності. Функція Ері. Комплексні потенціали. Формули Колосова-Мусхелішвілі.

III.Розв`язки Вестергарда сингулярних задач теорії пружності.

Пружна площина з розрізом під дією симетричного нормального навантаження. Поведінка напружень та переміщень поблизу кінця розрізу. Коефіцієнт інтенсивності напружень. Пружна площина з розрізом під дією дотичного кососиметричного навантаження. Тріщина в полі рівномірного розтягу. Поле напружень при повздовжньому зсуві.

IV. Критерії локального руйнування.

Силовий критерій Ірвіна. Аналіз розвитку тріщин в полі рівномірного розтягу та під дією двох нормальних до берегів зосередженних сил. Енергетичний критерій Гріфітса, крихке руйнування. Концепція квазикрихкого руйнування.

Силовий критерій Баренблата. Деформаційний критерій Леонова-Панасюка. Схема Дагдейла. Інваріантний J-інтеграл. Методика Райса. Конструктивне заторможення тріщин: ремонтні накладки, розвантажуючі отвори.


Література

1. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения. М.: Наука, 1974

2. Морозов Н.Ф. Математические вопросы теории трещин. М.: Наука, 1984

3. Работнов Ю.Н. Введение в механику разрушения. М.: Наука, 1987

4. Партон В.З., Морозов Е.М. Механика упругопластического разрушения. М.: Наука, 1985

5. Зражевський Г.М., Кепич Т.Ю., Куценко О.Г. Основи міцності, деформації та механіки руйнування. К: Вид-во фітосоціоцентру, 2002

Програму склав доцент Куценко О.Г.