Кафедра механіки суцільних середовищ
Додому Склад кафедри Бібліотека Семінар Вакансії Зв'язатися з нами
Історія кафедри Розклад занять Навчання Наукова робота Публікації
ПРОГРАМА

с /к “ Крайові задачі механіки суцільних середовищ”

курс-маг.1року, семестр-2, 51год.лекц., 17год.прак..

Вступ.

Загальні поняття та рівняння нелінійної магнітопружності.
Способи вивчення руху тіл, що деформуються.Тензори деформацій. Тензор швидкості деформацій. Тензор деформацій у декартовій системі координат. Компоненти тензора деформацій в ортогональній криволінійній системі координат. Закони збереження маси, імпульсу та момента імпульса. Граничні умови.

Нелінійна двовимірна модель магнітопружності теорії оболонок.
Деякі залежності електромагнітних характеристик поля в теорії оболонок. Електродинамічні рівняння теорії тонких оболонок.Гіпотези електромагнітопружності тонких оболонок. Двовимірні рівняння руху гнучких оболонок у нестаціонарному магнітному полі. Двовимірні рівняння електродинаміки теорії гнучких струмонесучих оболонок. Визначення тангенційних складових магнітної індукції на поверхнях оболонки.

3. Розв’язання лінійних двовимірних задач магнітопружності оболонок.

Лінеаризація рівнянь електродинаміки. Розв’язуюча система рівнянь магнітопружності пластин. Розв’язуюча система рівнянь магнітопружності струмопровідних оболонок. Методика та методи розв’язання задач магнітопружності теорії оболонок.

4. Розв’язання нелінійних задач магнітопружності тонких оболонок. . Розв’язуюча система одновимірних рівнянь магнітопружності за просторовою координатою теорії оболонок. Розв’язуюча система двовимірних рівнянь магнітопружності за просторовими координатами теорії оболонок. Методика та методи розв’язання нелінійних задач магнітопружності струмонесучих оболонок.

5. Аналіз електромагнітних ефектів оболонок.

Аналіз електромагнітних ефектів та напружено деформованого стану оболонок в лінійній постановці. Аналіз електромагнітних ефектів гнучких оболонок та пластин в одновимірній постановці. Аналіз електромагнітних ефектів гнучких струмонесучих оболонок у двовимірній постановці.

6. Перспективи розвитку теорії магнітопружності та її застосування.

ЛІТЕРАТУРА

Амбарцумян С.А., Багдасарян Г.Е., Белубекян М.В. Магнитоупругость тонких оболочек и пластин. - М.:Наука, 1977.-271с.
Улітко А.Т., Мольченко Л.В., Ковальчук В.Ф. Магнітопружність при динамічному навантаженні. - К.:Либідь, 1994.-154с.
Зоммерфельд А. Электродинамика. - М.:Изд-во иностр. лит., 1968.-504с.
Можен Ж. Механика электромагнитных сплошных сред. - М.:Мир, 1991, 560с.
Програму склав професор Мольченко Л.В.