Кафедра механіки суцільних середовищ
Додому Склад кафедри Бібліотека Семінар Вакансії Зв'язатися з нами
Історія кафедри Розклад занять Навчання Наукова робота Публікації
Програма

курсу "Експериментальні методи механіки деформівного твердого тіла "

спец.”Механіка” 4 курс, семестр- 2, 32 год.лекц, 64год.лабор.

Класифікація та коротка характеристика експериментальних методів методів деформівного твердого тіла (МДТТ). Неруйнуючі методи контролю, як один із напрямків експериментальних методів МДТТ.

Механічні дослідження по визначенню характеристик матеріалів.Пе-ревірка гіпотез та основних теорем опору матеріалів. Тензометричні методи визначення деформаій та напружень.Типи тензометрів. Електротензометрія.Тензодатчики.Тензочутливість.Тарування тензодатчика.Аппаратура методу тензометрування. Методи моделювання.Теорема Леві, умова Мітчела.Фізичні основи методу моделювання.Електромагнітна теорія світла.Рівняння Максвела. Вектор Умова-Пойтінга.Розповсюдження світла у ізотропному і анізотропному середовищах. Подвійне променезаломлення.Поляризація. Закон Малюса.Інтерференція світла.Зміна стану поляризації світлової хвилі після походження через оптично-анізотропне середовище.Фазо-ві пластинки.Полярископи.

Теорія штучного подвійного променезаломлення.Основні передумови Максвела для описання штучного подвійного променезаломлення.За -кон Вертгейма.Інтенсивність світла плоского полярископа.Круговий полярископ.Смуги, ізокліни, ізостати та їх механічний зміст. Розв'язок плоскої задачі теорії пружності поляризаційно-оптичним ме-тодом.Метод смуг.Метод компенсації.Рівняння Ляме-Максвела. Теорема Менаже.Застосування методу фотопружності до задач лінійної механіки руйнування.

Методи розв'язання просторової задачі теорії пружності по даним поляризаційно-оптичного методу.

Основи теорії моделювання.Точна і розширена подібності. Основи інтерференційно-голографічних методів.Динамічна фотопружність.


Рекомендована література:

1 .А.Я.Александров й М.Х.Ахметзянов, Поляризационно-оптические методы механики деформируемого тела., Изд-во ''Наука", М., 1973.

2. Экспериментальная механика, под.ред.А.Кобаяши, книги 1,2., М., "Мир", 1990.

3.А.Дюрелли, У.Райли, Введение в фотомеханику, М., 1970.

4.Метод фотоупругости, тт. 1,2,3. М., Стройиздат, 1975.

Програму склав доц Кепич Т.Ю.