Кафедра механіки суцільних середовищ
Додому Склад кафедри Бібліотека Семінар Вакансії Зв'язатися з нами
Історія кафедри Розклад занять Навчання Наукова робота Публікації
ПРОГРАМА

курсу "Фізико-хімічні основи матеріалознавства " для студентів 5 курсу, фізичний факультет спеціалізація "Фізико-хімічне матеріалознавство та механіка матеріалів

Вступ. Основні поняття механіки деформівного тіла . Гіпотези та задачі механіки деформівного тіла . Об"єкти дослідження механіки деформівного тіла.

Міцність і деформація металів. Руйнування. Вступ до теорії дислокацій. Ідеальна гратка. Металічний газ. Типи зв'язків. Хімічний зв'язок. Механічні властивості і особливості деформування полімерних матеріалів.

Інтегральні співвідношення рівноваги внутрішніх зусиль. Напружений стан в точці тіла. Тензор напружень. Тензор деформацій. Типи розрахунків на міцність і жорсткість стержневих систем при розтягу-стиску. Теорема Кланейрона.

Основи теорії напруженого стану. Лінійний, плоский та просторовий напружені стани. Узагальнений закон Гука. Питома потенціальна енергія об'ємного напруженого стану.

Основні види напружено-деформованих станів: зсув, кручення, згин. Розрахунки на міцність та жорсткість. Розрахунок на стійкість.

Потенціальна енергія внутрішніх сил. Принцип можливих переміщень для деформівних систем. Основні теореми опору матеріалів. Енергетичні методи визначення переміщень.

Теорія пружності. Напруження на похилій площадці. Головні напруження. Найбільші дотичні напруження. Диференціальні рівняння рівноваги. Статичні умови на поверхні тіла. Компоненти переміщень і компоненти деформацій. Деформації в точці тіла. Головні деформації. Умови сумісності деформацій Сен-Венана.

Основні співвідношення і теореми теорії пружності. Узагальнений закон Гука для ізотропного та анізотропного тіл. Потенціальна енергія деформації. Формули Кастільяно і Гріна. Основні принципи МТДТ.

Постановка та методи розв'язання задач теорії пружності. Пряма та обернена задачі теорії пружності. Розв'язок задачі теорії пружності в переміщеннях. Розв'язок задачі теорії пружності в напруженнях. Єдиність розв'язку . Напівобернений метод Сен-Венана.

Плоска задача теорії пружності. Наближені методи розв'язання задач прикладної теорії пружності.

Теорія пластичності. Постулати пластичності. Окремі теорії пластичності. Теореми теорії малих пружнопластичних деформацій. Простійші задачі теорії пластичності.

Рекомендована література:

1. Сопротивление материалов., под.ред.Г.С.Писаренко, Киев, "Наукова Думка", 1985.

2. Н.Н.Малинин, Прикладная теория пластичности и ползучести, изд-во “Машиностроение”, Москва, 1988.

3. О.И.Теребушко, Основы теории упругости и пластичности, Москва, “Наука”, 1984.

4. А.Н.Подгорный. Г.А.Марченко, В.И.Пустынников, Основы и методы прикладной теории упругости, Киев , “Вища школа”, 1981.

5. В.И.Самуль, Основы теории упругости и пластичности, издательство “Высшая школа”, Москва, 1981.

б.В.И.Моссаковский и др. Прочность ракетных конструкций, Учеб.пособие. -М.: Высш. Шк., 1990. -359 с.: ил.