Кафедра механіки суцільних середовищ
Додому Склад кафедри Бібліотека Семінар Вакансії Зв'язатися з нами
Історія кафедри Розклад занять Навчання Наукова робота Публікації
Програма

курсу “Механіка руйнування”

4 курс, семестр- 1, 36год.лекц.

Вступ.

Предмет механіки руйнування. Поняття про пластичне, крихке руйнування та руйнування через втому. Типи навантажень, що призводитьдо розкриття тріщини : нормальний розрив, поперенчний та повздовжні зсуви.

Розв’язки Вестергарда сингулярних задач теорії пружності.

Основні співвідношення двовимірної теорії пружності. Функція Ері. Комплексні потенціали. Пружна площина з розрізом під дією симетричного нормального навантаження. Розв’язок характеристичного сингулярного рівняння 1-го роду.Поведінка напружень та переміщень поблизу кінця розрізу.Коефіцієнт інтенсивності напружень. Пружна площина з розрізом під дією дотичного кососиметричного навантаження. Тріщина в полі рівномірного розтягу.Поле напружень при повздовжньому зсуві.

Критерії локального руйнування.

Силовий критерій Ірвіна. Аналіз розвитку тріщин в полі рівномірного розтягу аж під дією двох нормальних до берегів зосереджених сил. Енергетичний критерій Гріфітса, крихке руйнування. Концепція квазікрихкого руйнування. Силовий критерій Баренблата. Деформаційний критерій Леонова - Панасюка. Схема Дагдейла.

Методи визначення коефіцієнтів інтенсивності.

Інваріантний j- інтеграл. Методика Райса. Метод граничних інтегральних рівнянь. Метод граничних елементів в механіці руйнування.

Спеціальні задачі механіки руйнування. Динамічні ефекти.Дифракція хвилі розтягу - стиску на напівнескінченному розрізі. Конструктивне загаьмовування тріщин : ремонтні накладки, розвантажуючі отвори.

Список використаної літератури:

1.Черепанов Г.П.. Механика хрупкого разрушения. М.: Наука,1974.

2. Морозов Н.Ф.. Математические вопросы теории трещин. М..: Наука,1984.

3. Работнов Ю.Н. : Введение в механику разрушения. М.: Наука 1987.

4. Партон В.З., Морозов Е.М.. Механика упруго пластического разрушения . М.: Наука, 1985.