Кафедра механіки суцільних середовищ
Додому Склад кафедри Бібліотека Семінар Вакансії Зв'язатися з нами
Історія кафедри Розклад занять Навчання Наукова робота Публікації
П Р О Г Р А М А

спец.курсу “ Гідромеханіка неньютонівських рідин”,

лабор. годин 17, , спеціальність “Механіка”,

навчальний план “Магістр”, 5 курс, семестр-2

Вступ. Предмет гідромеханіки неньютонівських рідин. Історична довідка. Кров - це неньютонівська рідина. Будова та функції організму людини. Система кровобігу з точки зору гідромеханіки неньютонівських рідин: склад та властивості крові, загальний аналіз геометричних та гідродинимічних параметрів системи кровообігу людини.
Реологія крові. Класифікація неньютонівських рідин. Реологічні властивості крові та плазми. Вимірювання реологічних властивостей крові та плазми крові in vivo та in vitro. Механізми неньютонівської поведінки крові. Реологічні моделі крові.
Велике коло кровообігу: Система мікроциркуляції. Геометричні та гідродинамічні параметри судин системи мікроциркуляції. Особливості будови стінок артеріол, капілярів та венул. Особливості течії крові в судинах малого діаметру. Ефекти Фареуса та Фареуса-Ліндквіста. Математичні моделі руху крові в судинах малого діаметра. Міграція еритроцитів від стінки судини, їх псевдотурбулентна дифузія. Механізм впливу полімерних домішок на гідродинамічні характеристики течії крові в системі мікроциркуляції. Особливості моделювання течії крові в капілярах. Фізична та математична постановка задачі про рух окремого еритроцита або лінійного агрегата еритроцитів (“монетного стовпчика”) у капілярі. Врахування ефектів деформації оболонки еритроциту, проникненості й звуження стінок капіляру, впливу зовнішніх електричних полів і нестаціонарності руху окремих еритроцитів та їх агрегатів при математичному моделюванні течії крові у капілярах. Особливості руху крові в мікроциркуляторній одиниці та гемофільтрі. Математичні моделі руху крові в мікроциркуляторній одиниці. Математичні моделі руху крові в гемофільтрі та їх використання для визначення осереднених значень модулю пружності та коефіцієнту Пуасона для оболонки еритроциту. Використання методики обчислення осередненого значення модулю пружності оболонки еритроцита для прогнозування стану організму людини (експрес-діагностика).
Серце. Будова сердця людини й вищих тварин. Серцевий цикл. Гідродинамічні параметри серцевої діяльності. Найпростіші гідравлічні та гідромеханічні моделі сердця й окремих аспектів серцевої діяльності.
Велике коло кровообігу: Великі кровеносні судини. Гідродинамічні та геометричні параметри руху крові в великих кровеносних судинах. Будова стінок аорти, великих та термінальних артерій. Будова стінок великих та термінальних вен, порожнистої вени. Особливості гідродинамічних моделей руху крові в аорті та у великих артеріях. Особливості гідродинамічних моделей руху крові в порожнистій вені.
Література.

Бранков Г. Основы биомеханики. -М.: Мир.- 1981.-256 с.
Ивенс И., Скэйлак Р. Механика и термодинамика биологических мембран. - М.: Мир.- 1982.- 304 с.
Каро К., Педли Т., Шротер Р., Сид У. Механика кровобращения.- М.: Мир.- 1981.- 624 с.
Лайтфут Э. Явления переноса в живых системах.- М.: Мир.- 1977.- 520с.
Левтов В.А., Регирер С.А., Шадрина Н.Х. Реология крови.- М.: Медицина.- 1982.- 272 с.