Кафедра механіки суцільних середовищ
Додому Склад кафедри Бібліотека Семінар Вакансії Зв'язатися з нами
Історія кафедри Розклад занять Навчання Наукова робота Публікації
ПРОГРАМА

в/д "Теорія пластичності".

Курс - маг.1 року, семестр - 1, 36 год.лекц.

І. Предмет теорії пластичності, основні експериментальні дані, історичні відомості.

2. Теорія текучости. Визначальні співвідношення. Основні гіпотези та їх фізичне обгрунтування. Простори напружень і деформацій. Поверхня навантаження, постулат Дракера.Основна нерівність пластичності. Принцип градієнтальності. Умови текучості Треска-Сен-Венана та Губера-Мізеса. Асоційовані теорії пластичності. Моделі пластичних тіл в рамках асоційованої теорії Гадельмана - Ліна - Прагера, Ішлінського - Прагера, Буденського. Задача про пластичне деформування трьох стержнів.

3. Деформаційні теорії. Теорія Генкі-Нодаї, теоріямалих пружно-пластичних деформацій Ілюшина. Теореми про просте навантаження. Метод пружних роз’язків. Використання методу граничних елементів для розв’язання задач теорії пластичності.

4. Пружно-пластичний згин балки

Пружно пластичне деформування сфери підданої дії внутрішнього тиску.

Тероеми про граничне навантаження для жорстко пластичних тіл.Визначення коефіцієнтів граничного навантаження.

Література:

І. Божидарник В.В., Судим Г.Т. Теорія пластичності. Київ, НМК ВО, 1991. - 143 с.

2. Зубчанинов В.Г. Основы теории упругости и пластичности.

М.: Выс-шая школа, 1990.

3. Илюшин А.А. Пластичность. М., Изд-во АН СССР, 1963, - 271 с.

4. Качанов Л.М. Основи теории пластичности. М., Наука, 1969, 420 с.

5. Клюшников А.Д. Математическая теория пластичности. М.: Взд-во МГУ, 1979, 208 с.

6. Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести. М., Машиностроение, 1975, 400 с.

7. Соколовский В.В. Теория пластичности. М.: Высшая школа, 1969,

608 с.