Кафедра механіки суцільних середовищ
Додому Склад кафедри Бібліотека Семінар Вакансії Зв'язатися з нами
Історія кафедри Розклад занять Навчання Наукова робота Публікації
Програма

курсу "Теорія пластин і оболонок"

курс-4, семестр-1, 54год. лекц.

Вступ. Згин круглих пластин. Основні поняття та припущення . Вихідні рівняння згину круглих пластин змінної вздовж радіуса товщини. Деякі особливості згину круглих пластин. Антисиметричний згин. Циклічно-симетрчний згин. Дослідження несиметричного згину круглих пластин на основі чисельного методу.

Згин прямокутних пластин. Вихідні рівняння згину прямокутних пластин змінної товщини. Розв'язуючі рівняння та граничні умови. Згин пластин, усі сторони яких шарнірно оперті. Згин пластин, дві протилежні сторони яких шарнірно оперті. Розв'язання задач про згин пластин для різних випадків закріплення їх сторін. Розв'язання задач про згин пластин із застосуванням сплайн-функцій.

Деформація пластин у геометрично-нелінійній постановці. Вихїдні поняття та припущення. Основні поняття осесиметричної деформації круглих пластин. Аналітичні розв'язки задач про осесиметричну деформацію круглих пластин. Чисельне розв'язання задач про осесиметричну деформацію круглих пластин. Основні рівняння деформації прямокутних пластин при нерівномірному навантаженні. Розв'язання задач про деформацію прямокутних пластин.

Осесиметричнийнапружений стан оболонок обертання. Основні поняття і припущення. Вихідні рівняння. Напружений стан циліндричних оболонок сталої та змінної вздовж твірної товщини. Розв'язуюча система рівнянь для оболонок обертання довільного обрису меридіана. Чисельне розв'язання задачі про осесиметричну деформацію систем з оболонок обертання різної форми. Деформація пружної системи з оболонок обертання різної форми.

Несиметричний напружений стан оболонок обертання. Геометрія оболонки. Вихідні рівняння загальної теорії оболонок. Основні рівняння несиметричної деформації оболонок обертання . Деякі особливості замкнених оболонок обертання. Розв'язуюча система рівнянь для оболонок обертання. Чисельне розв'язання задачі про неосесиметричну деформацію оболонок обертання. Аналіз напруженого стану оболонок обертання.

Деформація оболонок обертання геометрично нелінійній постановці. Вихідні припущення. Рівняння загальної теорії гнучких оболонок. Основні рівняння несиметричного напруженого стану оболонок обертання. Основні рівняння осесиметричного напруженого стану. Розв'язання задач про несиметричну деформацію оболонок обертання. Аналіз напруженого стану осесиметричних та неосесиметричних оболонок обертання довільного мерідиана.

Список літератури:

Григоренко Я.М., Мольченко Л.В. Основні теорії пластин та оболонок .К.,Либідь, 1993
Новожилов В.В., Теория тонких оболочек. Л.1962.
Вольмир А.С. Гибкие пластин? и оболочки.,М., 1956.
Коваленко А.Д. Кругл? е пластин? переменной толщин? .М.,1959