Кафедра механіки суцільних середовищ
Додому Склад кафедри Бібліотека Семінар Вакансії Зв'язатися з нами
Історія кафедри Розклад занять Навчання Наукова робота Публікації
П Р О Г Р А М А

Д/б " Основи теорії міцності, деформації та руйнування матеріалів"

для студентів по спеціальності - МЕХАНІКА ,
навчальний план - бакалавр механіки
для студентів 4 курсу, лекцій - 17 год.Вступ. Основні поняття механіки матеріалів. Класичні моделі механіки матеріалів. Пружні, пластичні, пружно-пластичі матеріали. Крихкість. В'язкопружність. Полімерні матеріали.

Міцність матеріалу та міцність конструкції.

Стан та механічні властивості матерії. Сили міжатомного зчеплення. Залежності Кондона-Морса. Кристалічна будова металів. Суцільність матеріалу з точки юру мікро- та макро будови пружного середовища. Модуль пружності. Теоретична та реальна міцність, пружні властивості матеріалу. Дефекти в кристалах: теплові коливання атомів; точкові дефекти; лінійні дефекти-дислокації; плоскі та об'ємні дефекти. Тріщини.

Механізми деформації матеріалу. Рівняння стану та механізми руйнування матеріалів. Поверхнева енергія. Модель Гріффітса. Формула Орована. Коефіціенти інтенсивності напружень.

Математичне моделювання поведінки матеріалів. Фізико-механічний стан матеріалів. Реологічні співвідношення механічних станів конструкційних матеріалів. Вязкість матеріалів. Пружна післядія та ефект Баушингера. Реологічні гпіввідношення реальних тіл з явно вираженим ефектом пружної післядії .Принцип Больцмана-Вольтерра. Механіка полімерів. Теорії повзучості.

Дослідження механічних властивостей різних типів матеріалів. Допустимі напруження. Коефіціент запасу міцності констукції. Граничний стан конструкції. Класичні теорії міцності та руйнування конструкційних (ізотропних та анізотропних) матеріалів .

Динамічні навантаження та їх вплив на міцність матеріалів. Нормування міцності конструкції. Наявність структурних та технологічних дефектів на міцність конструкційних матеріалів з точки зору механіки суцільного середовища. Вплив зовнішніх чинників на міцність матеріалів. Запас міцності та міцністна надійність конструкції. Коефіцієнти безпеки.

Рекомендована література:

І. В.В.Божидарник, Г.Т.Сулим, Механічні теорії міцності., М.Київ, УМК ВО, 1989.

2. Такео Екобори, Научные сновы прочности и разрушения материалов., Киев, Наукова Думка”, 1978.

3. Р.В.Херцберг, Деформация и механика разрушения конструкционных материалов, Москва, “Металлургия”, 1989.

4. Н.Н.Малинин, Прикладная теория пластичности и ползучести, изд-во “Машиностроение”, Москва, 1988.

5. Макклинтон Ф., Аргон А., Деформация и разрушение материалов., М., “МИР 1970, 443с.

6. А.Я.Красовский , Физические основы прочности. К., “Наукова думка”, 1977.

7. Г.М.Бартенев, Ю.В.Зеленев, Физика и механика полимеров, М., “ВШ”, 1983.

8. Зражевський Г.М., Кепич Т.Ю., Куценко О.Г. Основи міцності, деформаціі та механіки руйнування.,:Навч.посібник, -К.: Фітосо-ціоцентр, 2002.

Програму підготував доц. Кепич Т.Ю.