Кафедра механіки суцільних середовищ
Додому Склад кафедри Бібліотека Семінар Вакансії Зв'язатися з нами
Історія кафедри Розклад занять Навчання Наукова робота Публікації
ПРОГРАМА

нормативного курсу “Теоретична гідромеханіка”

лекційних годин 34, спец. “Механіка” 3 курс,семестр-2.

ГІДРОМЕХАНІКА В’ЯЗКОЇ НЕСТИСЛИВОЇ РІДИНИ

Найпростіші рухи в’язкої нестисливої рідини. Теорія подібності. Інші автомодельні задачі, інегральне співвідношення Кармана. Метод Кармана- Польгаузена. Інші однопараметричні методи. Формула Сквайра-Юнга. Наближення Стокса та Озеена. Схема Прандтля. Рівняння пограничного шару- Відрив пограничного шару від поверхні тіла. Явище кризи опору.Задача Блазіуса.

ПЕРЕХІД ЛАМІНАРНОГО РЕЖИМУ ТЕЧІЇ В ТУРБУЛЕНТНИЙ.

Механізми переходу ламінарної течії в турбулентну. Гідродинамічна теорія стійкості. Схема Тейлора

ТУРБУЛЕНТНИЙ РЕЖИМ ТЕЧІЇ

Рівняння Рейнольдса. Напівемпірична теорія Прандтля. Турбулентний пограничний шар на пластині. Однопараметричні методи розрахунку характеристик турбулентного пограничного шару.

Список рекомендованої літератури.

Лойцянський Л.Г. Механика жидкости и газа. М., “Наука”, 1978.
Седов Л.И. Механика сплошных сред. г.І/г.Н.М., “Наука”. 1976.
Дж.Бэтчелор. Введение в динамику жидкости. М., “Мир”, 1973.
Шмаков Ю.И., Пасечник З.В. Механика жидкости и газа. Учебн., пособие.